Arejie un ieksejie elektrotikli ar spriegumu lidz 20 KV:


  • - Kabelu linijas;
  • - Gaisvadu linijas;
  • - Transformatoru apaksstacijas;
  • - Sadales ietaises.

Apgaismosanas elektroinstalacijas ar spriegumu lidz 1 KV:


  • - Zemejumu izbuvi;
  • - Arejie un ieksejie telekomunikacijas tikli (celtnieciba, rekonstrukcija, remonts);
  • - Vajstravas tikli;
  • - Civila buvnieciba: dzivojamo un sabiedrisko eku rekonstrukcija, remonts, celtniecibas un apdares darbi.